OM FYSIOPODDEN

Fysiopodden var en undersökande podcast om fysioterapi och träning. Sedan starten i mars 2011 har vi publicerat avsnitt med en ambition att förmedla kunskaper som bygger på vetenskap. Att förmedla egna erfarenheter och åsikter skedde förvisso, men alltid med en uttalad tydlighet. Förutom vår podcast har vi varit inbjudna föreläsare på Karolinska Institutet och Uppsala Universitet samt deltagit på Sjukgymnastdagarna 2013 och kongressen för Ortopedisk manuell terapi/Idrottsmedicin och fysisk aktivitet 2014 där vi spelade in Fysiopodden live och intervjuade flera yrkesverksamma sjukgymnaster. Alla våra avsnitt är gratis och finns att ladda ner på fysiopodden.se och iTunes, och under fliken Referenser hittar du referenser och annat för respektive avsnitt.

Vi som gjorde Fysiopodden är William, Jacob, Leo, John, Anders, Anton och David, och vi är alla legitimerade sjukgymnaster eller fysioterapeuter. Tillsammans skapade vi Fysiopodden – en undersökande podcast om fysioterapi, träning och vetenskap.

Fysiopodden är sedan 2016-02-01 nedlagd.